Bezpečností kryty

Norma 2006/42/CE, známá také jako „směrnice o strojních zařízeních“, stanoví, že primární hřídele, které přenášejí výkon z traktoru ke stroji, musí být vybaveny zařízením pro předcházení nehodám, označením CE, brožurou pro provoz a údržbu, bezpečnostními štítky a příslušným prohlášením o shodě.

Aby bylo možno získat certifikaci, a tím i oprávnění od certifikačního orgánu, a být oprávněn opatřit označení CE, musí být dodržen příslušný postup, během kterého jsou prostředky pro prevenci nehod podrobovány velkému počtu statických a dynamických zkoušek. Bezpečnostní kryty BENZI byly testovány a certifikovány podle normy UNI EN ISO 5674:2009. Zařízení pro prevenci nehod se skládá z těchto komponentů: Ochranný kužel – Získáno vstřikováním kužele z HDPE v kombinaci s přetvarováním z ohebného plastu. Má válcovitý konec, který umožňuje spojení s ochranným tubusem, a také vnitřní otvory pro spojení s maticí třecího kroužku.Trubice se získává protlačováním HDPE. Získají se dvě teleskopické trubice spojené s vnitřní, respektive vnější vidlicí.

Závěsné řetězy – Mohou být standardizovány nebo vybaveny předem nastaveným odpojovacím systémem, který je v případě separace umožní znovu použít. 

 

Záznamy nebyly nalezeny...